Samouczek Kol 3, 2-3 – Jak prowadzić spotkanie?


Spotkanie : 

 • Dobrze gdy prowadzący jest 10 min przed czasem, by ustalić jak będą ułożone krzesła, dopytać się kto ma słowo, wyznaczyć osobę do zaświecenia świecy i zgaszenia, wystawić figurkę Maryi.
 • Prowadzący odpowiada za spotkanie, ważne, by mówił wystarczająco głośno – przewodzi :), nie zrzucał odpowiedzialności prowadzenia spotkania na muzycznych (były takie sytuacje , że prowadzący w trakcie spotkania spontanicznie mówili by muzyczni grali i grali, powstaje wtedy cisza lub zamieszanie, bo muszą oni znaleźć pieśni, dlatego jak prowadzący chce więcej pieśni to wcześniej uzgadnia to z muzycznymi, by byli do tego przygotowani).
 • Ważne jest, by prowadzący trzymał się w miarę możliwości czasu – zaczął i skończył spotkanie punktualnie, przewidział, ile czasu chce poświęcić na poszczególne części spotkania, przygotował się wcześniej i był otwarty na Ducha Świętego 🙂
 • Osoba prowadząca rozpoczyna i kończy spotkanie, zachęca do modlitwy, koncentruje grupę na Osobie Jezusa, pobudza do modlitwy, wielbienia i używania darów duchowych, czuwa nad właściwym przebiegiem i dynamiką spotkania, zajmuje się też zakłóceniami, które mogą się pojawić podczas spotkania (np. komentarze, wypowiedzi innych osób.)

 

Przebieg modlitwy:

 

Osoba zapala świece : Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki.

 

Znak krzyża : W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Można wprowadzić teraz element ciszy , by na chwile zatrzymać się, oddać wszystkie sprawy Bogu, stanąć przed Nim twarzą w twarz.

 

 1. Modlitwa do Ducha Świętego

Całe spotkanie modlitewne jest poddane Duchowi Świętemu. Modlimy się do Niego, aby  On sam otwierał nas na obecność Jezusa, aby nas przenikał i w nas działał.

 

Przykłady modlitwy:

 • Modlitwa spontaniczna do Ducha, mówię głośno i wyraźnie, zachęcam innych, by

się włączyli. Duchu Święty, przyjdź, naucz nas się modlić, otwieraj , pobudzaj itp.

 • Pieśń do Ducha Św.
 • Modlitwa spontaniczna: można nawiązać do słów pieśni , by było łatwiej zacząć:)
 • Pieśń
 • Modlitwa litanijna : Prowadzący mówi, że teraz jest modlitwa litanijna i zachęca innych by się włączyli. „Duchu Św., przyjdź z darem modlitwy – przyjdź Duchu Św.”
 • Pieśń

Można poprowadzić modlitwę do Ducha Św. korzystając z pomocy np., wydrukować sobie Litanię do Ducha Świętego.

Prowadzący może też wprowadzić modlitwę przebłagalną , przeprasza za zło popełnione w minionym tygodniu, np.: Za brak modlitwy przepraszam się Panie – przepraszamy Cię Panie.

Pieśni dostosowane do tego co mówi prowadzący – słuchamy się wzajemnie:)

 • Prowadzący modli się za osobę dającą Słowo, kończy modlitwę: „przez Chrystusa,

Pana naszego. Amen.”

 1. Słowo Boże

 

Jest centralną częścią spotkania modlitewnego.

Odczytanie Słowa Bożego jest centralnym wydarzeniem spotkania (najważniejszym). Poprzedzone powinno być wyciszeniem, modlitwą, która powinna od strony duchowej i psychicznej nastawić nas na słuchanie tego co Pan chce dziś powiedzieć do mnie. Może być też poprzedzone chwilą ciszy, oczekiwania, tak jak się czeka na coś ważnego. Uświadomienie sobie, że w tym momencie przemawia sam Bóg.

Duże znaczenie ma też miejsce, gdzie znajduje się Pismo Święte lub miejsce gdzie stoi ten, kto je czyta.

Komentarz do Słowa.

Prowadzący po zakończeniu zachęca innych, by podzielili się swoimi przemyśleniami, wnioskami, tym, co ich poruszyło w Słowie. To jest też czas na ŚWIADECTWA!!!

 

 1. Modlitwa Uwielbienia

Katechizm przypomina nam, że „uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (KKK 2639). Innymi słowy, uwielbienie jest najbardziej bezinteresowną formą modlitwy.

W oddawaniu Bogu chwały bierze udział CAŁY CZŁOWIEK nasza dusza i nasze ciało. Niech ośmiela nas tu przykład króla Dawida, tańczącego przed Arką Przymierza na chwałę Najwyższego. (Mikal jedna z żon wzgardziła Dawidem i została ukarana niepłodnością). Kiedy wstajemy i wznosimy ręce w górę modlitwa chwały prawie sama wypływa z naszego wnętrza, gdy natomiast siedzimy lub stoimy skurczeni, ze schyloną głową, to i nasze wnętrze jest ściśnięte i nieskore do wielbienia.

Zablokowanie, trudności lub niemożność spontanicznego wyrażania siebie jest najczęściej spowodowana lękiem (często nieuświadomionym) np. przed poddaniem się Duchowi Świętemu. Tłumaczonym sobie np. słowami „eee, po co tak się wygłupiać” lub „nie będę na siebie zwracać uwagi” itp. To czego Bóg oczekuje od nas to postawa dziecka, która nie jest skrępowana różnymi konwenansami lecz wyrażana w sposób wolny i spontaniczny.

– Uwielbiać Go za to, że jest

– Uwielbiać Go za to, jaki jest

– Uwielbiać Go za działanie w stworzeniach

– Uwielbiać Go za dzieło odkupienia

Przykłady modlitwy:

 • Modlitwa spontaniczna: uwielbiamy Boga za to, jaki jest – dobry, wierny, miłosierny, itp.
 • Wykorzystać przymioty, cechy Boga z Pisma Św.
 • Uwielbiać Go w tym wszystkim, co stworzył, zachwycać się tym, jaki jest i jak działa. Właściwa forma wezwań to: Wielbię Cię Panie w… lub Wielbię Cię Panie, który jesteś…
 • Pieśni uwielbienia
 • Można wykorzystać w modlitwie uwielbienia słowa pieśni.
 • Przeczytać wspólnie Psalm, potem zaprosić, by ci, których poszczególne fragmenty poruszyły, przeczytały je na głos.
 • Przeczytać lub wzorować się na Pieśni trzech młodzieńców (Dn 3, 52-90), Magnificat (Łk 1, 46-55), Pieśni Zachariasza (Łk 1, 68-79), Pieśni słonecznej św. Franciszka
 • Można modlić sie śpiewając lub powtarzając słowo Jezus.
 • Modlitwa w językach
 • Śpiew w językach (glosolalia)
 • Modlitwa śpiewem. Śpiew jest jednym z najbardziej skutecznych środków wspólnotowego chwalenia Boga. Na spotkaniach często śpiew wielu osób łączy się w jeden głos, a obecność Ducha Bożego objawia się wtedy potężniej. Szatan szczególnie nienawidzi wspólnego śpiewania na Chwałę Bożą i zabiega o to, żeby pozbawić spotkanie modlitewne tego wspaniałego daru, choćby podszeptami typu: nie umiesz śpiewać, nie masz głosu, lepiej milczeć niż fałszować.
 • Modlitwa dziękczynna : Litanijna : Dziękuję Ci Boże za… powtarzamy: dziękujemy Ci Boże.
 • Modlitwa cicha – trwanie w milczeniu. Cisza ta winna być przepełniona obecnością Chcemy dać Bogu okazję, by przemawiał w głębi naszych serc. Często cisza jest nośnikiem słowa proroczego.

Ważne jest by tak poprowadzić uwielbienie by miało swoje tempo, od „żywego, aktywnego”, do wyciszenia na końcu spotkania i adoracji (można dać kilka minut ciszy).

Różaniec poprzedzony może myć modlitwą litanijną prośby : Proszę Cię Panie w intencji… itp .

Modlitwa do wszystkich świętych.

Błogosławieństwo Kapłana.

Gasimy świece: Światło Chrystusa niech pozostanie z nami, teraz i na wieki.

Amen.