SAMOUCZEK KOL 3,2-3 – JAK MÓWIĆ SŁOWO?


1. Dać sobie tydzień czasu na przygotowanie.

2. Czytać tekst kilkakrotnie i zadawać sobie do niego pytania „co, jak, po co”:

a) Co? – czyli z jakim tekstem mamy do czynienia? Jaka to epoka? Jest to proza czy poezja?

Co w tej historii jest trudne / zaskakujące / zastanawiające? Który fragment jest

najważniejszy?

b) Jak? – Jakie symbole występują w tekście? Czy są charakterystyczne liczby (np.

3,4,12,40), znaczące imiona, ważne miejsca? Może pojawiają się przenośnie,

wyolbrzymienia, nawiązania do innych fragmentów Starego lub Nowego Testamentu?

c) Po co? – Co autor chce nam przekazać? Jakiej prawdy o Bogu lub o świecie możemy się tam doszukać? Czy odnajduję w danej postaci samego siebie? Jakie można wyciągnąć wnioski z tego fragmentu? W jaki sposób ten tekst może mi pomóc w codziennym życiu?

3. Poszukać komentarzy do danej postaci / historii / księgi i wyciągnąć z nich to, co najciekawsze.

Ewentualnie poprosić o pomoc kogoś, kto zna się na biblistyce lepiej od nas.

4. Postarać się znaleźć nawiązanie do Ewangelii, która jest dopełnieniem i kontynuacją Starego

Testamentu – czytamy Stary przez pryzmat Nowego.

5. Spisać plan wypowiedzi (na ok. 15 min).

6. Jak najmniej czytać z kartki, jak najwięcej mówić od siebie.

7. Mówić tak, żeby zainteresować tematem i skłonić do dalszych poszukiwań.

8. Zaprosić Wspólnotę do podzielenia się przemyśleniami – echo Słowa.