Wspólnotowa Skrzynka Intencji

 

Podziel się tym, o co chciał(a)byś się pomodlić.

 

Otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie” (Mt 21, 22)