Spotkanie marcowe


6.03.2015 r.
W ramach przygotowania duchowego do Światowych Dni Młodzieży, poprowadziliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej z rozważaniami zaproponowanymi właśnie przez ekipę przygotowującą to wydarzenie od strony katechetycznej:
http://www.sdm.org.pl/download/pliki/DROGA_KRZYZOWA.pdf

Następnie, jak w każdy pierwszy piątek, wzięliśmy udział w Eucharystii sprawowanej dla wspólnot olkuskich i mającej przygotowywać nas do dobrego przeżycia ŚDM.


13.03.2015 r.

Rekolekcje
W dniach 13-15 marca odbyły się rekolekcje wspólnotowe na pustelni. Prowadził je nasz nowy (chociaż już coraz mniej nowy) duszpasterz, ks. Waldemar. Tematy, które poruszyliśmy, to między innymi: post, modlitwa, jałmużna i spowiedź. Jak zwykle wypełniliśmy ten czas pracą, adoracją, wspólną modlitwą i posiłkami. Nie zabrakło go też na spacer do mogiły, rozmowy i warsztaty muzyczne, dotyczące prowadzenia spotkań oraz mówienia Słowa.
Link do zdjęć: tutaj


20.03.2015 r.

Ze względu na Ekstremalną Drogę Krzyżową, na którą wybrało się wielu członków naszej wspólnoty, odwołaliśmy oficjalne spotkanie.
http://www.diecezja.sosnowiec.pl/specjalne/3407-20-21-marca-ekstremalna-noc-z-chrystusem-i-jego-mekaidziesz


27.03.2015 r.
Droga krzyżowa ulicami Olkusza