Spotkanie kwietniowe


01.04.2016 r.

Pierwszy piątek wypadł już pierwszego dnia miesiąca, tak wiec mieliśmy okazję na idealne rozpoczęcie miesiąca Mszą Świętą.

 


08.04.2016 r.

Kolejny debiut – Alicja przygotowała na dzisiaj Słowo dotyczące Dawida i Amalekitów. Namiary: rozdział 30. Pierwszej Księgi Samuela.

Ala zwróciła uwagę na sześć rzeczy:

 • Po pierwsze – dużo liczb. 600 towarzyszy Dawida, 200 zostaje, 400 idzie z Dawidem walczyć.
 • Po drugie, warto zauważyć, że Dawid nie zniechęca się, kiedy ma w życiu „pod górkę”. Lud chciał go ukamienować, ale on nie przejmował się tym, tylko szukał pomocy u Pana – i „doznał umocnienia”. Pyta Boga za pośrednictwem losów, czy powinien ścigać Amalekitów i dostaje odpowiedź twierdzącą. Rusza więc w pościg.
 • Dawid zabija Amalekitów od świtu aż do wieczora dnia następnego. Była to na pewno męcząca walka. Można przyrównać tę walkę Dawida o odzyskanie żon, dzieci i łupów do walki o odbudowanie jakiejś relacji. Nie jest to szybkie ani łatwe, wymaga wysiłku i wytrwałości.
 • Zdobyte łupy Dawid podzielił między wszystkich swoich towarzyszy – zarówno tych 400, którzy walczyli, jak i 200, którzy zostali nad rzeką. Co więcej, posłał też część łupu do wszystkich miast, gdzie mieszkali Izraelici. Widać więc, jak szczodrym człowiekiem był Dawid. W momencie, gdy inni chcieli sprawiedliwie oddać każdemu tylko tyle, ile mu się należy, Dawid wykazał się miłosierdziem i obdarował nie według zasług, ale według przynależności do narodu Pana.
 • Przypomina to nowotestamentalną przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20), którym właściciel zapłacił po denarze niezależnie od tego, czy pracowali cały dzień, czy też przyszli na ostatnią godzinę. „Tak pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”. Wiąże się to także z Tygodniem Miłosierdzia, jaki akurat przeżywamy.
 • Ciekawostka: wymienionych zostaje 14 miejscowości, do których Dawid posłał łupy, część zostaje tylko wspomniana jako okolice. Liczba ta pojawia się również trzykrotnie w rodowodzie Jezusa (3×14 pokoleń od Abrahama). Warto również wiedzieć, że w języku hebrajskim każda litera miała przypisaną wartość liczbową, a suma wartości liter (cyfr) imienia Dawid jest równa właśnie 14.

 


15.04.2016 r.

Dzisiejsze spotkanie prowadził Bernard, a Słowo na temat Eucharystii powiedziała Julia. Można je streścić w kilku punktach:

 • „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (Jan 6, 54.56) Bóg daje swoje własne serce, przychodzi do naszego serca tak, że bliżej już się nie da.
 • Dlaczego opłatek? To najprostsza forma chleba, ale w tej formie jest cała istota.
 • Wszystko, co robimy na Mszy powinno nas podprowadzać do jedności, którą mamy osiągnąć w Eucharystii, a szczególnie: 
 1. epikleza – modlitwa błagalna, aby Duch Święty zjednoczył w ofierze uczestników Mszy Świętej jako mistyczną wspólnotę i uczynił z nich (razem z Jezusem) ofiarę dla Boga Ojca
 2. znak pokoju
 • Warstwy Komunii:
 1. Komunia trzech Osób Trójcy
 2. Komunia między nami a Trójcą
 3. Komunia między braćmi uczestniczącymi w Mszy
 • Skandal miłosierdzia Jezus powiedział, że stanie się naszym grzechem i umrze za nas, żebyśmy tylko mogli żyć z Nim na wieki, wykupić nas, byśmy mogli stać się Nim. Eucharystia najlepiej świadczy o Jego nieskończonej miłości. Potwierdzają to różne objawienia, m.in. Cataliny Rivas i Marty Robin.
 • Pan jest blisko skruszonych w sercu – z tęsknoty. A Ty, jesteś blisko Niego? Czym jest dla Ciebie Eucharystia? Dlaczego ją przyjmujesz?